Wettiging handtekening

Wat? 

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening wel degelijk aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document. Enkel wie in Roeselare woont, kan zijn handtekening laten wettigen bij de dienst Burgerzaken van de stad Roeselare.

Hoe? 

Je brengt het document met de handtekening en jouw identiteitskaart mee. Zo kan de medewerker beide handtekeningen vergelijken.

  • Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening, kan de medewerker de wettiging van de handtekening weigeren en mogelijk eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.
  • Wanneer je een handtekening voor iemand anders wil laten wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon meebrengen en een volmacht.
Wat meebrengen? 
  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden. 
  • Jouw identiteitskaart.
     

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon meebrengen en een volmacht.

Prijs? 
  • Gratis
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?