Maximale bezetting woning

Wat? 

Het aantal lokalen, die voldoen aan de voorwaarden, samen met de oppervlakte van deze lokalen, bepalen het maximaal aantal personen waarvoor de woning groot genoeg is. Raadpleeg het overzicht van de bezettingsnorm.

Wil je een officieel  document waarin de maximale bezettingsnorm vermeld staat?

Alle woningen die te huur gesteld worden, moeten voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Dat wil zeggen dat de woning minder dan 15 strafpunten scoort op het technisch verslag van Wonen - Vlaanderen. Hou er dus rekening mee dat de woning ook steeds moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten volgens de Vlaamse Wooncode vooraleer het conformiteitsattest kan afgeleverd worden. Stelt de dienst Wonen tijdens het plaatsbezoek vast dat de woning niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet? Dan kan er verplicht worden om werken uit te voeren zodat de woning voldoet.

Heb je nog andere vragen bij het verhuren van een woning? Ga dan zeker ook eens kijken op de pagina advies voor verhuurders

Prijs? 
  • Gratis
    (tenzij het wordt afgeleverd na een besluit van de burgemeester wegens hetzij ongeschiktheid, hetzij onbewoonbaarheid, hetzij overbewoning van de woning. Dan wordt er € 60 per woongelegenheid aangerekend.)
  • Voor kamers is het conformiteitsattest verplicht, altijd betalend én gelden andere tarieven.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?