Aangifte van een geboorte

Wat? 

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. De geboorteaangifte is verplicht en moet ten laatste 15 dagen na de bevalling gebeuren. Maak een afspraak en kom langs.

Voorwaarden: 

Het kind moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. Als de 15de dag op een zon- of feestdag valt, heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Hoe? 

Je kan als ouder de geboorteaangifte ook ter plaatse op de kraamafdeling doen.

Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u. - 12 u. is een medewerker in de kraamkliniek aanwezig om de aangiftes van geboorte op te nemen. Maak een afspraak.

De geboorteaangifte moet gebeuren door de wettige ouders, moeder en/of vader.
De vader of meemoeder kan het kind aangeven zonder de moeder:

  • Als hij/zij gehuwd is met de moeder van het kind.
  • Als hij/zij het kind erkende voor de geboorte.

Als beide ouders ongehuwd of echtgescheiden zijn, kan de vader of meemoeder het kind erkennen bij de geboorte. In dat geval moeten zowel de vader of meemoeder als de moeder van het kind aanwezig zijn. De moeder moet dan toestemming geven aan de vader of meemoeder om het kind te erkennen.

Als de ouders de aangifte van hun eerste gemeenschappelijk kind niet samen doen, moet er een verklaring van naamkeuze worden voorgelegd.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Met deze documenten kan je:

  • De kinderbijslag aanvragen.
  • Jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.
Wat meebrengen? 

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • Jouw identiteitskaart.
  • Het medisch geboorteattest
  • Bij het eerste gezamelijke kind: een ingevulde verklaring van naamkeuze die door beide ouders werd ondertekend
  • Jouw trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend hebt
Prijs? 

Gratis

Uitzonderingen: 

Als de ouders het kindje niet of te laat komen aangeven, wordt de geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw van het ziekenhuis. Het parket van de Procureur des Konings wordt op de hoogte gebracht en oordeelt over een eventuele vervolging.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?