Aanvraag van een verlenging concessie

Wat? 

Op de graven en nissen waarvan de termijn afloopt, wordt een akte aangebracht. Tot 31 december van het betreffende jaar blijft die bevestigd aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Zo krijgen nabestaanden de kans al dan niet een verlenging of concessie aan te gaan. Na die periode krijgen de nabestaanden zes maanden de tijd om de gedenktekens weg te halen. Vanaf juli beslist het stadsbestuur over de bestemming ervan.

Voorwaarden: 
 • Graven en nissen zonder concessie voor een periode van 10 jaar kunnen niet worden verlengd.
 • Voor een nis kan ter plaatse wel een concessie worden genomen voor 30 of 50 jaar.
 • Graven met een eeuwigdurende concessie kunnen gratis met 50 jaar worden verlengd.
   

Voor andere tarieven zoals bv ontgraving of herdenkingsplaatjes, kan er contact opgenomen worden met onze dienst.

Hoe? 

Op de graven en nissen waarvan de termijn afloopt, wordt een akte aangebracht. Tot 31 december van het jaar waarin de concessie vervalt blijft deze bevestigd aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Zo krijgen nabestaanden de kans om het graf of de nis van hun dierbare te behouden.

Maak een afspraak en kom langs om je verlenging aan te vragen.

Er zijn drie kleuren van akten:

 • Wit
  Graven met een eeuwigdurende concessie (wit) kunnen gratis met 50 jaar worden verlengd.
  De verlenging van de concessie kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken of via onderstaande link vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin de concessie vervalt.

  Verlenging concessie            

 

 • Geel
  • Graven met een tijdelijke 30-jarige concessie (geel) kunnen met 15 jaar (€ 300) of 30 jaar (€ 600) worden verlengd.
  • Graven met een tijdelijke 50-jarige concessie (geel) kunnen met 25 jaar (€ 500) of 50 jaar (€ 1000) worden verlengd.

Dit kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken of via onderstaande link vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin de concessie vervalt. Een verlenging van concessie is pas definitief nadat de stad de betaling heeft ontvangen.

Verlenging concessie 15 jaar
Verlenging concessie 30 jaar
- Verlenging concessie 25 jaar
- Verlenging concessie 50 jaar
 

 • Groen
  Graven zonder concessie met een wettelijke grafrust van 10 jaar (groen) kunnen niet worden verlengd.
  Voor een nis, kindergraf of urnengraf kan ter plaatse wel een concessie worden genomen voor 30 of 50 jaar. Dit kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken . Indien een document van laatste wil wordt ingevuld en ondertekend door de echtgeno(o)t(e) of door de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als ook door alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad (ouders en kinderen) kan de urne ook thuis bewaard worden.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?