Aangifte van wettelijk samenwonen

Wat? 

Twee personen die samenwonen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de dienst Burgerzaken. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.


Voorwaarden: 
  • Beide personen zijn minstens achttien jaar en rechtsbekwaam
  • Beide personen zijn ongehuwd en niet gebonden door een andere wettelijke samenwoning
  • Jij en je partner wonen op hetzelfde adres
Hoe? 

Je komt beiden naar de dienst Burgerzaken met je identiteitskaart. Maak hiervoor een afspraak. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt. 

Een aangifte van wettelijke samenwoning kan hier gebeuren.

Een bewijs van de registratie van de wettelijke samenwoning wordt naar jouw thuis opgestuurd. 

Je kunt ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming of met een eenzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft afgelegd. 

De wettelijke samenwoonst houdt ook op als:

  • Een van de partijen huwt
  • Een van de partijen overlijdt
Wat meebrengen? 
  • Beide identiteitskaarten
  • Voor niet-Belgen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisaties
Prijs? 
  • Gratis
Regelgeving: 
  • Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek
Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?