Bewijs van wettelijke samenwoning

Wat? 

Dit attest bevestigt dat twee personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder:

  • Naam en voornamen
  • Plaats en datum van geboorte
  • Adres
  • Datum verklaring van wettelijk samenwoning
  • Plaats waar de verklaring is opgemaakt
Voorwaarden: 
  • Je moet als wettelijk samenwonend geregistreerd zijn. 
Wat meebrengen? 
  • Je kunt het attest persoonlijk komen afhalen bij de dienst Burgerzaken mits voorlegging van je identiteitskaart.
  • Je krijgt het bewijs van wettelijke samenwoning onmiddellijk mee. 
Prijs? 
  • Gratis
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?