Akte van Belgische nationaliteit

Wat? 

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie. De akte vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld
 • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.
Voorwaarden: 

Voor akten van Belgische nationaliteit wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Hoe? 

Je kan de akte hier meteen aanvragen.

Wanneer je de akte aanvraagt voor jezelf of voor je kinderen ontvang je het onmiddellijk in je mailbox. Wanneer het wordt aangevraagd voor iemand anders wordt het per mail toegestuurd na de verwerking van de dienst.

Wat meebrengen? 

Je kan de akte ook (op vertoon van je identiteitskaart) persoonlijk komen aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Je krijgt de akte van Belgische nationaliteit onmiddellijk mee. 

Iemand anders kan een akte afhalen, mits voorlegging van zijn of haar identiteitskaart, een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van de betrokkene. Indien geen volmacht en identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?