Internationaal (meertalig) uittreksel / akte

Wat? 

Een internationaal uittreksel is een verkorte vorm van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.

Voorwaarden: 

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf.

  1. De persoon op wie de akte betrekking heeft.
  2. Openbare overheden.
  3. De echtgenoot of overlevende echtgenoot.
  4. De wettelijk vertegenwoordiger.
  5. Bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders).
  6. Erfgenamen.
  7. De notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid.

 

Een derde kan een afschrift van een echtscheidingsakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Hoe? 

Je kan de documenten online aanvragen via het digitaal loket door met je elektronische identiteitskaart aan te melden of maak een afspraak en kom langs.
Maak je geen gebruik van je elektronische identiteitskaart, dan wordt het document naar je thuisgestuurd.

Prijs? 
  • Gratis
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?