Aanvraag van een elektronische vreemdelingenkaart of verblijfskaart - Niet-Belgen

Wat? 

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten:

 • Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur (elektronische A- of B-kaart).
 • De verblijfskaart voor vreemdeling (elektronische C-kaart).
 • De verblijfsvergunning voor een onderdaan van een derde land met een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf in België (elektronische K-kaart).
 • De verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (elektronische L-kaart).
 • De verblijfskaart van een burger van de Europese Unie (elektronische EU-kaart en EU+kaart).
 • De verblijfskaart van de (niet EU-) familieleden van een burger van de Europese Unie (elektronische F-kaart en F+ kaart).
 • De Europese blauwe kaart (elektronische H-kaart).
Voorwaarden: 

Een vreemdelingenkaart wordt afgeleverd aan elke vreemdeling, ouder dan 12 jaar, die het recht heeft verworven in België te verblijven of er zich te vestigen.
Om te weten voor welke kaart je in aanmerking komt, moet je je aanmelden bij de dienst Burgerzaken.

Hoe? 
 • Je krijgt een oproepingskaart drie maanden voor jouw identiteitskaart vervalt. Ook zonder oproepingskaart kan je een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Je biedt je persoonlijk aan op de dienst Burgerzaken voor de ondertekening van het basisdocument en de eventuele afname van de biometrische gegevens (vingerafdrukken en gelaatsherkenning). 
 • Een drietal weken na de aanvraag ontvang je thuis een witte omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen.
 • Bij afhaling activeer je met de pin- en pukcode je nieuwe kaart. De oude vreemdelingenkaart wordt afgegeven.
 • Bewaar je pin- en pukcode zorgvuldig, je kunt deze later nog nodig hebben.
Wat meebrengen? 
 • Paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst.
 • Eén pasfoto met witte achtergrond.
Prijs? 
 • Gratis (normaal tarief - twee à drie weken)
 • 116,40 euro (dringende aanvraag – één werkdag, aanvragen voor 15 u.)
   

Je kan met bancontact betalen.

Regelgeving: 

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • De Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen.
 • De vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten.
 • De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?