Buitenlands huwelijk erkennen

Wat? 

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na jouw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de Burgerlijke Stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België moet je de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden. De akte moet ook steeds door een beëdigd vertaler vanuit de oorspronkelijke taal naar het Nederlands worden vertaald.

Voorwaarden: 

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

 • Je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen. 
 • Het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • Opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Gelegaliseerd zijn.
 • Door een beëdigde vertaler vanuit de oorspronkelijke taal vertaald worden naar het Nederlands.


Hoe? 

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van jouw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar je je na jouw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je de aangifte doen bij de dienst Burgerlijke Stand van:

 • Jouw laatste woonplaats in België

 • De woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad

 • Jouw geboorteplaats


Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Wat meebrengen? 
 • Een afschrift van de huwelijksakte.
 • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn. Kijk daarvoor op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Als je de akte wil laten overschrijven, moet de akte in het Nederlands vertaald zijn.
 • Jouw identiteitskaart en (een kopie van) de identiteitskaart of paspoort van jouw partner.
Prijs? 
 • Gratis
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?