Kort verblijf in België

Wat? 

Kort verblijf als derdelander

Plan je als derdelander een verblijf van maximaal 90 dagen in België (bv. als toerist of zakenreis)? Dan heb je een visum nodig, tenzij je bent vrijgesteld.  

Ben je een onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland? Dan volg je de regels kort verblijf van een Unieburger.

Meer info over de voorwaarden en procedure voor kort verblijf als derdelander in België.

Aankomstverklaring

Als je in België aankomt, moet je je aanmelden bij de gemeente van verblijf en ontvang je een aankomstverklaring (= bijlage 3). Van deze aanmeldingsplicht ben je vrijgesteld als je verblijft in een hotel, camping of als je bent opgenomen in een ziekenhuis.

Verbintenis tot tenlasteneming

Wie gemachtigd is, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan met een niet-Belg voor een kort verblijf in België.

Meer over de verbintenis tot tenlasteneming.    

Kort verblijf als Unieburger

Plan je als Unieburger een verblijf van maximaal 3 maanden in België, dan moet je je aanmelden bij de gemeente waar je verblijft.  

Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?