Tenlasteneming - 3bis - Niet-Belgen

Wat? 

Bij het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming stel je je financieel garant tegenover de staat, het OCMW en de vreemdeling. En dat voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Om garant te kunnen staan moet de borgsteller bewijzen:

 • Dat hij de Belgische nationaliteit heeft of beschikt over een onbeperkte verblijfsvergunning.
 • Dat hij over voldoende inkomsten beschikt.
Voorwaarden: 
 • Een niet-Europese Economische Ruimte-burger wenst naar België te komen voor toeristische doeleinden, familiebezoek.
 • Een verbintenis wordt getekend door één persoon, die over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken.
Hoe? 

Wat heb je nodig? 

 • Maak een afspraak en kom langs.
 • Een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis.
 • De drie laatste loonfiches van de garantsteller.
 • Een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst.
   

De handtekening van de borgsteller wordt door het stadsbestuur gelegaliseerd. Visumplichtige buitenlanders moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat van hun thuisland, samen met hun visumaanvraag. Niet-visumplichtigen moeten het document samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Drie vormen van garantstelling

1. Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (borgstelling) aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

2. Een verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met het formulier 'bijlage 32' sta je financieel garant voor een buitenlandse student. Je hebt de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de duur van de studies. In het eerste geval moet de student per school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning.

Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart.
 • Identiteitsgegevens, paspoortnummer en adres in het buitenland van de persoon die je ten laste wilt nemen.
 • Als je werknemer bent: drie recente loonfiches.
 • Als je zelfstandige bent: het laatste aanslagbiljet.
Prijs? 

Gratis

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?