Aanvraag van een rijbewijs

Wat? 

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Het is ook geldig in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het is tien jaar geldig.

Voorwaarden: 

Hoe haal je je rijbewijs? 

 • Je moet eerst een rijopleiding volgen. Je kan kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs of een opleiding in een rijschool. In sommige gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.
 • Daarna moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.

Vanaf 1 maart 2024 moeten kandidaat-bestuurders minstens 5 maanden geoefend hebben op de openbare weg, vooraleer ze hun praktijkexamen mogen afleggen. Voor wie het praktijkexamen nog aflegt vóór 1 maart 2024, blijft de oefenperiode van 3 maanden van toepassing. Meer info in deze brochure.

Hoe? 
 • Kom langs bij de dienst Burgerzaken.
 • Een rijbewijs kan vier werkdagen na de aanvraag afgehaald worden.  Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Daarna wordt het rijbewijs vernietigd. 

Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon.  Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen. 

Wat meebrengen? 

Eerste aanvraag

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën C en D: eventueel het attest van vakbekwaamheid en een medisch attest.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Nieuw rijbewijs na doktersonderzoek of verandering rijbewijscategorie:

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd. Na een medisch onderzoek ontvang je het aanvraagformulier bij de dienst Burgerzaken. 
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorieën C en/of D dat de arbeidsgeneesheer heeft afgeleverd).
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Verloren of gestolen

Vanaf 1 maart 2023 kan je alle administratie die bij een verlies of diefstal komt kijken (aangifte en aanvraag van een nieuw document) afhandelen op de dienst Burgerzaken.  

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.  Je ontvangt een vervangend identiteitsdocument of bewijs van aangifte verlies of diefstal en vraagt onmiddellijk een nieuw exemplaar aan. 

Je verloren of gestolen rijbewijs wordt geannuleerd en/ of geseind en is niet meer bruikbaar. We sturen je aangifte door naar de politie, zij maken bij diefstal hiervan een proces verbaal op. 

Wat moet je doen bij verlies of diefstal van een (voorlopig) rijbewijs ?

Attest van verlies vervangt jouw rijbewijs niet. Voor je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs. 

Afhalen rijbewijs

Het rijbewijs wordt persoonlijk afgeleverd of aan een derde persoon die in het bezit is van een volmacht en van de identiteitskaart van de aanvrager. 

Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Na deze drie maanden wordt het rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Prijs? 

Gratis

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?