Groenplan #VANRSL

Wat? 

Het Groenplan is een veerkrachtig, boeiend planningsinstrument voor de stad Roeselare. Deze richtinggevende groenvisie zal de toekomstige structuur, het beeld en het welbevinden van de stad op lange termijn mee bepalen. Het Groenplan reikt vanuit creatieve invalshoeken concepten aan voor de toekomst, die de verbeeldingskracht over en de daadkracht voor het groen van de stad moeten verrijken.

Het Groenplan bestaat uit drie samenhangende delen.

  • Het eerste deel gaat over de globale uitgangsvisie.
  • Het tweede deel behandelt het stadscentrum, de ring en de invalswegen.
  • Het derde deel gaat dieper in op wat we de landschappelijke territoria hebben genoemd (dit zijn de wijken die gesitueerd zijn tussen de kleine en de grote ring).

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?