Aanvraag van een referentieadres

Wat? 

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners, daklozen,… In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...). Op deze manier zijn deze mensen administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Een referentieadres neemt men in principe bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, dient zijn toestemming te geven en dient zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats te hebben. 

Je kunt enkel in onderstaande situaties een referentieadres aanvragen:

 • Je verblijft in een mobiele woning en trekt het grootste deel van het jaar rond in België. Je bent bijvoorbeeld een foorreiziger.
 • Je verblijft omwille van beroepsredenen maximaal 1 jaar niet op je vaste adres. Dat geldt ook voor je gezinsleden.


De tijdsbeperking geldt niet voor:

 • Militair en burgerpersoneel van het leger, dat in het buitenland is gestationeerd.
 • Personeelsleden van de federale politie die niet in België verblijven tijdens hun opdracht.
 • Federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische ambassade of consulaat.
 • Personen die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt omwille van een gebrek aan bestaansmiddelen geen adres.
   

Wanneer je door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebt en hierdoor niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Om te vermijden dat je hierdoor heel wat rechten zou verliezen is er de mogelijkheid om een referentieadres aan te vragen bij het OCMW. In Roeselare is dit bij het Welzijnshuis.Voorwaarden: 

De voorwaarden die in acht genomen moeten worden, om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW, zijn de volgende:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je wendt je tot het OCMW voor de dienstverlening.
Hoe? 
 • Uit het sociaal onderzoek zal blijken of je aan de voorwaarden voldoet.
 • De Raad van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen.
 • Indien jouw aanvraag goedgekeurd is, maak je een afspraak en kom je met de nodige documenten langs bij de dienst Burgerzaken om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. Je meldt je minstens een keer per kwartaal op het OCMW.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?