Aanleggen of aanpassen van voetpad of oprit

Wat? 

Je wil ter hoogte van je eigendom een voetpad laten aanleggen, of aanpassingen laten uitvoeren aan een bestaand voetpad of oprit (bv. verlagen).

Voorwaarden: 

Voor de aanleg van een voetpad of oprit moet je een aanvraag indienen. Iedere aanvraag wordt apart bekeken naar mogelijkheden toe. Alle werken op of aan het openbaar domein mogen enkel uitgevoerd worden door de stad of zijn aannemer.

Hoe? 

Je vult het aanvraagformulier in, zodat wij over alle nodige gegevens beschikken om je concrete situatie te bekijken.

Verdere procedure:

  • Na goedkeuring van je aanvraag neemt een medewerker van onze dienst contact op met jou voor het opmeten ter plaatse en het opstellen van een raming.
  • De werken worden uitgevoerd door de aannemer van de stad.
  • Na uitvoering van de werken ontvang je hiervoor een factuur.
Prijs? 
  • Voor de eerste aanleg van een voetpad wordt € 84/m² aangerekend.
  • Voor het plaatsen van borduren wordt € 48/lopende meter aangerekend.
Uitzonderingen: 

Voor het melden van de slechte toestand van een voetpad (gebroken of losse tegels, putten, verzakkingen,...) kan je steeds terecht op het Meldpunt. Je melding wordt geregistreerd en voor behandeling en verdere opvolging doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst.

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?