Subsidie Levenslang wonen

Wat? 

Met deze toelage biedt de Stad woonondersteuning aan kwetsbare ouderen. Door de woning aan te passen aan de noden van ouderen, kunnen ze langer in de woning blijven wonen.

Onderstaande werken komen in aanmerking. Bekijk de technische fiche voor alle voorschriften en details.

 • De badkamer aanpassen
 • Het toilet aanpassen: voorzien van een rolstoeltoegankelijk toilet, handgrepen en steunen.
 • Een (trap)lift plaatsen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent minstens 55 jaar.
 • De woning ligt op grondgebied Roeselare
 • De woning is jouw enige woning en je hoofdverblijfplaats.
 • Je bent eigenaar, je hebt zakelijk recht op de woning,
  of je hebt als huurder schriftelijk akkoord van de eigenaar-verhuurder en kan een geregistreerde huurovereenkomst voorleggen van minimum 6 jaar.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum 2 jaar terug vóór de aanvraagdatum van de premie is lager dan:
  • € 25.000 voor een alleenstaande (eventueel te verhogen met € 2.400 per persoon ten laste)
  • € 35.000 voor een koppel (eventueel te verhogen met € 2.400 per persoon)
 • Je laat vóór de werken een controle van de bestaande toestand uitvoeren door de bevoegde dienst.
 • De minimumfactuur van de werken bedraagt € 1.200 incl. BTW.
 • De facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn.
Hoe? 

Hoe en wanneer kan ik de premie aanvragen?

Je vraagt de tussenkomst aan via de dienst Wonen met het aanvraagformulier, minstens 20 kalenderdagen vóór aanvang van de werken. Daarna kan één van deze genoemde diensten een plaatsbezoek uitvoeren, om een technisch advies rond de uitvoering van de aanpassingswerken op te stellen. De volledige aanvraag dien je dan in bij het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst Wonen tegen ontvangstbewijs.

Bij de aanvraag moet je volgende bewijsstukken voorleggen:

 • Adviesverslag bevoegde dienst
 • Bewijs gezamenlijk belastbaar inkomen op basis van het aanslagbiljet van maximum 2 jaar terug vóór de aanvraagdatum van de premie
 • Indien minder dan twee jaar eigenaar: eigendomsbewijs
 • Indien huurder: kopie geregistreerde huurovereenkomst + schriftelijk akkoord eigenaar
   

Bij goedkeuring door de dienst Wonen kunnen de werken worden aangevat.

Prijs? 

1/2 van de kostprijs van de aanvaarde minimumfactuur van € 1.200 inclusief BTW. 

 • Aanpassen van de badkamer (max. premie van € 500)
 • Aanpassen van het toilet (max. premie van € 250)
 • Plaatsen van een (trap)lift (max. premie van € 1.000)
 • Plaatsen van een traphulpmiddel kan betoelaagd worden indien de ergotherapeut dit voor de gebruiker als een wenselijke oplossing beschouwt max. premie van € 500). De premie kan niet worden aangevraagd voor het louter aanbrengen of vervangen van een trapleuning. Een (trap)lift en traphulpmiddel kunnen niet gecumuleerd worden.
   

De premie kan per categorie van werken slechts 1 keer aangevraagd worden per premiewoning. De premie Levenslang Wonen kan niet gecumuleerd worden met de Vlaamse Mijn Verbouwpremie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?