Jouw woning beschermen tegen wateroverlast.

Wat? 

Hoeveel we ook ondernemen om waterschade te voorkomen, het valt spijtig genoeg niet uit te sluiten dat er ooit nog overlast is. Daarom investeren we o.a. in extra waterbestrijdingsmiddelen, zoals zandzakjes en pompen, om waterschade dan tot een minimum te herleiden. Meer informatie lees je in ons actieplan wateroverlast.

Hoe? 

Zandzakken

Zandzakjes zijn alleen nuttig als je ze goed gebruikt. In dit filmpje tonen we hoe je dat het best doet:

Zandzakcontainers

Het vaste verdeelpunt voor zandzakjes is in de Stedelijke Ateliers, Hoogleedsesteenweg 143. Bij hevige wateroverlast kunnen er per deelgemeente ook bijkomende verdeelpunten voor zandzakjes geopend worden.

In Roeselare staan op bepaalde watergevoelige locaties ook containers met zandzakjes klaar. Als er wateroverlast dreigt, kunnen omwonenden daar zandzakjes ophalen.

De locaties staan op deze kaart aangeduid. De rode vierkanten zijn vaste locaties, de gele cirkels bijkomende verdeelpunten.
 

 

Schadevergoeding Vlaams Rampenfonds aanvragen

Als je door wateroverlast schade hebt geleden, kan je als schadelijder hiervoor een melding maken. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt dan op basis van die meldingen of de wateroverlast in jouw gemeente erkend wordt als ramp, zodat je in geval van erkenning nadien een schadevergoeding kunt aanvragen.

Meld hier jouw schade.

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?