Subsidiereglement energierapport

Wat? 

De Stad Roeselare verleent een subsidie voor de opmaak van een energierapport op maat van elke individuele organisatie. Je leest hier of je in aanmerking komt voor de subsidie. 

De Stad doet heel wat om de doelstellinge van haar klimaatprogramma te realiseren. In de gezamenlijke omslag naar een klimaatneutrale stad, wil de Stad Roeselaarse organisaties nu ook financieel ondersteunen. Concreet wil de Stad een specifieke subsidie verlenen voor de opmaak van een energierapport op maat van elke individuele organisatie. 

Voor (kleinere) organisaties is het niet evident om de nodige expertise rond energie op te bouwen of in huis te halen. Dat gaat bijvoorbeeld over gedetailleerde analyses van het energieverbruik in de organisatie, mogelijke optimalisaties zoals het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp, energieopslag, energiedelen, ... Het ontbreekt veel organisaties aan kennis, tijd of financiële middelen om te starten met het duurzamer verbruiken of opwekken van energie. Het subsidiereglement wil hier een antwoord op bieden. 

Voorwaarden: 

De subsidie kan worden aangevraagd door Roeselaarse organisaties. De Stad betaalt maximaal 100% van de kostprijs van het energierapport met een maximum van 500 euro excl. BTW, afhankelijk van de grootte van de organisatie. 

Wie komt in aanmerking? 

 

Hoe? 

Het aanvragen van deze subsidie gebeurt in twee stappen. 

Stap 1

Eerst moet je jouw organisatie via dit digitaal formulier aanmelden voor het subsidiereglement. Onze stadsdiensten kijken vervolgens of je aan de voorwaarden voldoet. Na een bevestigend antwoord van de Stad Roeselare, heb je zes maand de tijd om jouw energierapport aan te vragen. 

Stap 2

Na uitvoering van het energierapport, heb je uiterlijk één maand de tijd om ons het energierapport en de bijhorende factuur digitaal te bezorgen via dit formulier. De subsidie wordt vervolgens gestort op jouw rekeningnummer. 

 

 

 

Regelgeving: 

Lees hier het volledige reglement

Het subsidiereglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?