Conformiteitsattest voor huurwoningen en kamers

Wat? 

Wie een woning of kamer (bv. studentenkamer) verhuurt in Roeselare, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de dienst Wonen een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning/kamer aan de woonnormen voldoet.

 • Het attest is geen verhuurvergunning.
 • Het attest is niet verplicht voor zelfstandige woningen (met uitzondering van de woningen die ongeschikt- en/of onbewoonbaar werden verklaard en terug conform moeten worden verklaard).
 • Het attest is wel verplicht voor kamers. Bovendien moeten kamers ook beschikken over een erkenningsteken.
   

Met het conformiteitsattest kan de verhuurder aantonen dat de woning niet (meer) ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.
Het erkenningsteken geeft het aantal kamers in de woning waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd aan.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

 • De woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gewestelijke of gemeentelijke ambtenaar.
 • Er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.
 • De kamer niet meer voldoet aan de vereisten voorgeschreven in de administratieve verordening op het verhuren van kamers en/of aan de vereisten volgens de Vlaamse Wooncode.
Voorwaarden: 
 • De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor zelfstandige woningen.
 • De verhuurder moet het conformiteitsattest aanvragen en verkregen hebben vooraleer:
  • Kamers mogen verhuurd worden.

  • De woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar werd verklaard terug mag te huur gesteld /verhuurd worden.

Hoe? 

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker.

 • Je kan je conformiteitsattest aanvragen via wonen [at] roeselare.be
Wat meebrengen? 

Voor kamers:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Afschrift van de stedenbouwkundige vergunning of een attest van de dienst Omgevingsvergunningen dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
 • Afschrift van een recent gunstig brandweeradvies.
 • Afschrift van een gunstig keuringsattest van de elektrische installatie, geldig op datum van de aflevering van het conformiteitsattest.
 • Afschrift van een recent gunstig keuringsattest van de gasinstallatie op basis van NBN D 51-003 of NBN D 51-004 (indien beschikbaar).
 • Plattegrond van de diverse lokalen, opgemaakt op schaal 2% en in drievoud. Hoe de plannen moeten opgemaakt worden, kan je terugvinden in de administratieve verordening op de verhuring van kamers.
 • Een recent EPC-certificaat van de woning/kamer.
 • Als je de woning minder dan twee jaar geleden aankocht, een kopie van de aankoopakte.

 

Voor zelfstandige woningen:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Afschrift van een gunstig keuringsattest van de elektrische installatie, geldig op datum van de aflevering van het conformiteitsattest (indien beschikbaar).
 • Afschrift van een recent gunstig keuringsattest van de gasinstallatie op basis van NBN D 51-003 of NBN D 51-004 (indien beschikbaar).
 • Plattegrond van de woning, opgemaakt op schaal 2% en in drievoud.
 • Afschrift van een recent gunstig brandweeradvies (indien vereist).
 • Een recent EPC-certificaat van de woning.
 • Als je de woning minder dan twee jaar geleden aankocht, een kopie van de aankoopakte.
Prijs? 

Voor het afleveren of weigeren van een conformiteitsattest worden volgende bedragen aangerekend:

 • € 60 per zelfstandige woning.
 • € 12 per onderzochte kamer, met een minimum van € 60 per gebouw en per aanvraag, zonder meer dan € 1.200 te mogen bedragen.
   

Enkel in volgende gevallen moet betaald worden voor het afleveren van het conformiteitsattest:

 • Het conformiteitsattest wordt afgeleverd met betrekking tot kamers.
 • Het conformiteitsattest wordt afgeleverd na een besluit van de burgemeester wegens hetzij ongeschiktheid, hetzij onbewoonbaarheid, hetzij overbewoning/onaangepastheid van de woning.
   

In andere gevallen wordt het conformiteitsattest gratis afgeleverd.

Voor het afleveren van een erkenningsteken wordt € 15 aangerekend.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?