Nieuws: Veiligheid en gezondheid

Nieuws: Veiligheid en gezondheid

Alle nieuws

De stad moedigt het gebruik van de fiets als vervoersmiddel richting evenementen aan. Om de nood aan fietsenstallingen op te vangen, kocht de stad een mobiele fietsenstalling aan. Onze voorkeur ging naar dezelfde fietsenstalling als ingezet werd tijdens de honderddagenviering.

Sinds juni 2014 zijn de gemeenschapswachten Peter Kiepe en Kenny De Paepe vertrouwde gezichten in het Roeselaarse straatbeeld.

We hebben onze privacyverklaring aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen (GDPR).