Nieuws: Groen en omgeving

Nieuws: Groen en omgeving

Alle nieuws

Maar liefst 535 inwoners lieten zich zondag in KOERS registreren als orgaandonor. Het aantal geregistreerde donoren in Roeselare werd hiermee met 50 % verhoogd.

Officieel is de herfst al in het land, en al valt er nog weinig van te merken, de bomen staan op het punt om hun blaadjes los te laten. Stad Roeselare bereidt zich alvast op de bladerval voor door begin oktober de bladkorven uit te zetten. 

De stad heeft de voorbije jaren sterk ingezet op openbaar groen. Naast de aanleg van nieuwe groene zones en het vergroenen van sterk verharde locaties in de stad, vindt Roeselare het noodzakelijk om ook de bestaande groenzones en parken een flinke opfrisbeurt te geven.

Momenteel zijn heel wat katten besmet met de niesziekte. Deze virusinfectie is erg besmettelijk en daarom is het belangrijk om dit eerst onder controle te krijgen. Na onderling overleg met de dierenartsen zal het asiel daarom tijdelijk geen katten meer opnemen.

Roeselare komt al sinds 2003 in het nieuws als het over luchtkwaliteit gaat. Vele acties in het verleden en het actieplan fijn stof uit 2011 hebben er voor gezorgd dat op de gekende meetpunten de luchtkwaliteit sterk is verbeterd.

Het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in West-vlaanderen wordt opgeheven.

 Wat is toegestaan

 

In 2017 werd door stad Roeselare beslist om te experimenten met compacterende  straatvuilnisbakken. Daarom werd in het eerste kwartaal van 2018 een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van meerdere compacterende vuilnisbakken opgestart.

 

Stad Roeselare en het Agentschap voor Natuur en Bos gaan van start met de aanleg van een wandellus in het Bergmolenbos. De aanleg is een nieuwe stap in de uitbouw van het stadsrandbos tot een aantrekkelijk en toegankelijk recreatiegebied.

Het recyclagepark van Rumbeke (Koolzaadstraat 10) zal tijdelijk niet via de Koolzaadstraat toegankelijk zijn. Daar wordt immers een nieuw wegdek aangelegd en dit vanaf maandag 27 augustus. De duur van de werken wordt ingeschat op 14 dagen.