Nieuws: Inwoners

Nieuws: Inwoners

Alle nieuws

In de periode mei-juni 2017 is een uitgebreide bevraging georganiseerd door de Vlaamse overheid bij inwoners in alle steden. De resultaten worden gepubliceerd in de zesde editie van de Stadsmonitor.

Het stadsbestuur streeft naar veilig fietsverkeer. Om dat te kunnen garanderen, voert de Stad heel wat ingrepen uit. Een van die fietsingrepen is het optimaal inrichten van het verkeersknooppunt Schaapbruggestraat en Rumbeeksegravier.

Stad Roeselare organiseert de wedstrijd 'Win je winkel #VANRSL' om ondernemers met een uniek concept een duwtje in de rug te geven om hun zaak in het kernwinkelgebied op te starten. Uit de kandidaten wordt een top twee gekozen.

Elk Telt wil innovatieve projecten subsidiëren binnen de Stad Roeselare om zo de kansen voor alle inwoners te verhogen en er voor te zorgen dat ieder individu binnen onze stad meetelt.

  • reanimatieoefening

Op woensdag 14 maart organiseren Rode Kruis-Vlaanderen, stad Roeselare en ARhus samen met hogeschool VIVES Campus Roeselare en HBO Verpleegkunde Ic Dien, een reanimatiemarathon in het kader van de Week van de Zorg.

Stad Roeselare is volop bezig met het uitrollen van het 'Bordurenplan Rumbeke'. Dit plan heeft als doel om het centrum van Rumbeke een stuk toegankelijker te maken voor minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens.

Vandaag is de informatiedrempel voor fijn stof overschreden in Vlaanderen.

Dat wil zeggen dat de metingen voor fijn stof hoger zijn dan de Europese norm en er verwacht wordt dat ze nog enige tijd zo zullen blijven.

De informatiedrempel voor fijn stof is overschreden in Vlaanderen.

Dat wil zeggen dat de metingen voor fijn stof hoger zijn dan de Europese norm en er verwacht wordt dat ze nog enige tijd zo zullen blijven.