Nieuws: Inwoners

Nieuws: Inwoners

Alle nieuws

Roeselare denkt verfrissend en met een hart voor een duurzame toekomst. Wat in de smaak viel bij de jury van de Slim in de Stad-prijs. Een wedstrijd die de meest vernieuwende en creatieve concepten over de stad beloont.

Stad Roeselare maakt werk van de verbetering van de dienstverlening en zet de Roeselenaar daarbij centraal.

Het Cultuurplatform is een bijeenkomst waarop iedereen met een hart voor cultuur welkom is. Dit zijn zowel de leden van de deelraden als de geïnteresseerde burgers van de stad. Een uitnodiging voor het Cultuurplatform verschijnt dan ook in de pers.

  • Infografiek Hout

 

Vandaag is de informatiedrempel voor fijn stof overschreden in Vlaanderen

Dat wil zeggen dat de metingen voor fijn Stof in Vlaanderen hoger zijn Europese norm en dat de wetenschappers verwachten dat het volgende 24uur ook zo zal blijven.

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke.

Om hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België te beschermen worden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen:

Kunstenaars, artiesten, verenigingen, … die erkenning genieten buiten de stadsgrenzen en kunstprojecten creëren die een stempel op het algemene kunst- en cultuurlandschap zetten, kunnen cultureel ambassadeur van Roeselare worden.

Met het project stadsdichter werden kinderen en jongeren uitgedaagd tot participatie en talentontwikkeling.

Het is je misschien al opgevallen: deze week zijn de werken aan de Botermarkt van start gegaan. Op het plan hiernaast zie je hoe de vernieuwde Botermarkt er uit zal zien.

Vanaf zaterdag 21 januari om 9u kan je online inschrijven voor activiteiten en kampen uit de Zapper voor komende krokus-, paas- en zomervakantie.

Eind 2016 organiseerde stad Roeselare een wedstrijd waarbij men in het 5de en 6de leerjaar op zoek ging naar een stadsdichter RSL 2017.
Uit de 300 ontvangen inzendingen werd een winnaar gekozen. Deze winnaar wordt bekendgemaakt op gedichtendag, 26 januari 2017.

Op 9 januari, tijdens de eerste gemeenteraadszitting van 2017, stonden enkele wijzigingen in schepencollege, gemeenteraad en OCMW-raad op de agenda.