Nieuws: Vrije Tijd

Nieuws: Vrije Tijd

Alle nieuws

Politiezone RIHO heeft een nieuw concept ontwikkeld voor een uniform fietsexamen voor leerlingen van het zesde leerjaar. Alle routes worden bewegwijzerd met permanente borden. Ook de scholen krijgen een grotere verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar vrijwilligers die zich willen engageren...

  • Out of Business - Boccanegra

12 – 21 mei: Tentoonstelling in Galerie Alfons Blomme

Tijdens de Week van de Opvoeding (16-23 mei) worden overal in Vlaanderen activiteiten georganiseerd voor ouders, grootouders, opvoeders,...

De stad wenst verder werk te maken van het onderhoud en instandhouding van haar religieus, militair en historisch erfgoed
Zowel de stadsdiensten, de leerwerkplaats 'Do-Kit', gespecialiseerde firma’s als inwoners van de stad zelf, nemen die taak voor hun rekening.

Maandag 16 april voert het Agentschap voor Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit op de rotonde Meiboomlaan. Dankzij het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen en paaltjes zal de veiligheid voor de fietser hier verhogen. 

Fiets jij ook graag in Roeselare? Nog tot 21 mei kan je stemmen op jouw favoriete fietsgemeente of -stad. Met deze publieksprijs zetten de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes.