Nieuws: Vrije Tijd

Nieuws: Vrije Tijd

Alle nieuws

  • Campagnebeeld warme dagen

De voorspellingen van het KMI verwachten een snelle en sterke stijging van de temperatuur. Vanaf zondag 23 juni start een warmteperiode met erg warme dagen. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.

  • Piëta Gaetano Petralia

Op verschillende plaatsen in het stadsbeeld kun je vanaf juni 2019 verschillende kunstwerken ontdekken. Naast drie geschonken werken, hebben ook de twee winnende kunstwerken van het project Kunst in de Stad editie 2018 hun vaste stek gekregen.

 

  • 11 juliviering op Grote Markt

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Roeselare op donderdag 11 juli 2019 het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Vaste ingrediënten die dag zijn een eucharistieviering, een academische zitting (voor genodigden) en een groot volksfeest op de Grote Markt.

Programma

Tegenwoordig kan je per kalenderjaar tot € 6.000 bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen.

De skateramp in het Stadspark moest om veiligheidsredenen weggenomen worden. Er wordt een nieuwe skateramp geplaatst op dezelfde locatie. Tot die er is, kan je op het skatepark van de TRAX-site terecht.

West-Vlaanderens Mooiste is op zoek naar meesterkrachten die het fietsteam naar de top leiden!

Tegenwoordig kan je per kalenderjaar tot € 6.000 bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen.

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur, bestaande uit 15 leden. Daarnaast duidt de Raad haar leden aan voor de Algemene Vergadering van CC De Spil.