Subsidie grondontleding

Wat? 

Er is een reglement dat een aanmoedigingspremie toekent voor het laten uitvoeren van grondontledingen op het grondgebied van de stad Roeselare. Zowel landbouwers als particulieren komen ervoor in aanmerking.

Voorwaarden: 

Landbouwers kunnen de premie aanvragen voor een standaardgrondontleding (landbouw) of een KEMA-onderzoek (glastuinbouw). Particulieren kunnen dat voor grondonderzoek van hun sier- of groentetuin.

De grondontledingen moeten wel uitgevoerd worden door een door Beltest geaccrediteerd laboratorium.

De premie wordt vastgesteld op € 12,50 euro per ontleding. Met een maximum van vijf ontledingen per jaar voor een land- of tuinbouwer en één ontleding per drie jaar voor een particulier. Het perceel dat het voorwerp van de ontleding vormt, komt slechts om de drie jaar voor betoelaging in aanmerking.

Hoe? 
Wat meebrengen? 

Ingevuld aanvraagformulier.

  • Kopie van de factuur.

  • Kopie van de verzamelaanvraag (enkel voor landbouwers).

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?