Milieuraad

Wat? 

In Roeselare bestaat een gemeentelijke adviesraad voor milieu, groen en natuurgerelateerde aangelegenheden, hierna Milieuraad genoemd. Deze raad is erkend als adviesorgaan voor milieu, groen en natuurgerelateerde aangelegenheden. Er zijn drie werkgroepen nl. milieu, groen en natuuraangelegenheden én mobiliteit. De zetel van de Milieuraad is gevestigd in het stadhuis van stad Roeselare.

De Milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden.

Voorwaarden: 

Doelstelling
De Milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

  1. De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de leefkwaliteit in de gemeente.
  2. De Milieuraad is bevoegd om de stad zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over gemeentelijke milieu, groen en natuurgerelateerde aangelegenheden en mobiliteit. Er is een jaarlijkse afspraak tussen de bevoegde schepenen en de voorzitters van de diverse werkgroepen.
  3. De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu, groen en natuurgerelateerde aangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.
Hoe? 

Nieuwe aanvragen voor toetreding tot de Milieuraad worden gericht aan de voorzitter van de raad. De aanvragen worden door de raad onderzocht en na stemming aanvaard of geweigerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?