Reclamedrukwerk: aangifte huis-aan-huisverspreiding

Wat? 

De belastingplichtige dient ten laatste binnen een termijn van 14 dagen na de verspreiding, aan het stadsbestuur aangifte te doen van de voor de aanslag noodzakelijke gegevens, samen met een voorbeeld van de uitgifte.

De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per verspreid exemplaar, met een minimum van 25,00 euro per verspreiding. 

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?