Reglementen en verordeningen

Openingsuren & contact

Bestuurszaken

Grote Markt 1
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot (enkel telefonisch)
Morgen:Gesloten
Telefoon051 26 22 10
bestuurszaken [at] roeselare.be

Register bekendmaking reglementen en verordeningen

Je kunt de reglementen en verordeningen van de Stad en OCMW Roeselare raadplegen op de pagina 'Bekendmaking reglementen' of op de verschillende themapagina’s. Al die reglementen en verordeningen van Stad en OCMW Roeselare houden we ook bij in een ondertekend register. In het register vermelden we:

  • Het onderwerp van het reglement of de verordening.
  • Het orgaan dat het reglement of de verordening heeft genomen (namelijk de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of de burgemeester).
  • De datum van goedkeuring van het reglement of de verordening.
  • De datum van bekendmaking van het reglement of de verordening.
  • Het volgnummer van het reglement of de verordening in het register. Alle reglementen en verordeningen noteren we immers chronologisch.
     

Wil je een uittreksel uit dit register? Je kunt dit opvragen via het formulier ‘bestuursdocumenten opvragen’.

 

De tijdelijke verkeersreglementen en de nieuwe aanvullende reglementen vind je terug onder de rubriek Bekendmakingen.
Voor meer info over verkeersreglementen kan je je richten tot de dienst Wegen & Mobiliteit.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?