Het Vlaams Handhavingsplatform

Wat? 

Het Vlaams Handhavingsplatform (VHP) is een beveiligde digitale databank waar alle informatie rond handhaving centraal beheerd wordt. Zo is deze informatie uniform en in real-time beschikbaar voor alle betrokken autoriteiten en instanties (rechtbanken, ministeries, politie, ...), ondernemers en burgers. 

Het Agentschap Justitie & Handhaving van de Vlaamse overheid heeft dit online platform uitgerold ter uitvoering van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023.

Het platform is verplicht voor alle Vlaamse lokale besturen en alle inspectiediensten van de overheid. In eerste instantie ligt de focus op het beleidsdomein Omgeving. Later worden ook andere domeinen aangesloten op het platform.

Beleidsdomein Omgeving

Stad Roeselare is sinds 25 maart 2024 aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform voor het beleidsdomein Omgeving

De dienst Omgeving van de Stad onderzoekt klachten en meldingen die verband houden met de stedenbouw- en milieuregelgeving. Indien nodig, voeren zij een controle ter plaatse uit. Alle proces-verbalen van stedenbouwkundige misdrijven (ook gekend als 'bouwmisdrijven') delen zij nu via het Vlaams Handhavingsplatform met alle betrokkenen. 

Binnen het VHP wordt onder andere volgende informatie gecentraliseerd en gedeeld:

  • proces-verbalen van overtreding
  • verslagen van vaststelling van overtreding
  • documenten met betrekking tot sanctieprocedures
Hoe? 

Wat als ik betrokken ben bij een proces-verbaal?

Voor burgers

Je zal je proces-verbaal of verslag van vastelling ook digitaal ontvangen in My eBox (= je elektronische brievenbus voor overheidsdiensten). Je moet jouw e-box activeren om deze te kunnen gebruiken. 

Jouw volledig sanctiedossier is dan ook digitaal te raadplegen. Als burger kan dat via Mijn Burgerprofiel. In jouw sanctiedossier zal je  informatie over het misdrijf of de inbreuk kunnen vinden, met het proces-verbaal of het verslag van vaststelling, de datum en de locatie van de feiten, de juridische grondslag en de gegevens van de overtreder. Daarnaast zal er ook informatie beschikbaar zijn over de sanctie, zoals wie beslist heeft over de sanctie, wat de sanctie inhoudt en of hier gevolg aan gegeven werd.

Indien de beboetingsinstantie beslist om niet te vervolgen, zal je dossier niet zichtbaar zijn.

Voor ondernemers

Je zal je proces-verbaal of verslag van vastelling ook digitaal ontvangen in je eBox Enterprise (= je elektronische brievenbus voor overheidsdiensten).

Jouw volledig sanctiedossier is dan ook digitaal te raadplegen. Ben je een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming, dan kan je de bestuurlijke sanctiedossiers van je eigen onderneming raadplegen op e-loketondernemers.be. In jouw sanctiedossier zal je  informatie over het misdrijf of de inbreuk kunnen vinden, met het proces-verbaal of het verslag van vaststelling, de datum en de locatie van de feiten, de juridische grondslag en de gegevens van de overtreder. Daarnaast zal er ook informatie beschikbaar zijn over de sanctie, zoals wie beslist heeft over de sanctie, wat de sanctie inhoudt en of hier gevolg aan gegeven werd.

Indien de beboetingsinstantie beslist om niet te vervolgen, zal je dossier niet zichtbaar zijn.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?