Jeugdraad

Wat? 

De Roeselaarse Jeugdraad is een adviesorgaan over alles wat de jongeren het jeugdwerk kan aanbelangen.

Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe.
De Jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Ze probeert zo om jongeren te betrekken bij het beleid in de stad.

De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, infrastructuur als over subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen, jeugdhuizen enz.

Verder kan de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties aanbieden aan hun doelgroep. Dit gebeurt op zelfstandige basis of in samenwerking met andere raden, verenigingen, vzw's of losse jongeren.

De Jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een Buro.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt vier à vijf maal samen per jaar. Deze bestaat uit het buro, vertegenwoordigers van jeugdverenigingen als individuele jongeren. Beroepshalve sluiten de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent van Roeselare ook aan.

Buro

Het buro of dagelijks bestuur is samengesteld uit een groep jongeren die verkozen zijn door de Algemene Vergadering.  Deze personen zorgen voor de dagelijkse werking en opvolging van de Jeugdraad.

Leden

Marjoleine Delva (voorzitter)
Brent Vervisch (voorzitter)
Mauve Schoutteten (secretaris)
Bram Dekiere (algemeen bestuurslid)
Sam Baekelandt (algemeen bestuurslid)
Wolf France (algemeen bestuurslid)

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?