Rasterborden

Wat? 

Het aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard kan via de zeven rasterborden die zich op het grondgebied Roeselare bevinden.

Voorwaarden: 

Het reglement van de rasterborden kan je hier vinden. 

Hoe? 

Het gebruik van de rasterborden kan aangevraagd worden via het evenementenloket.