Keuze van de familienaam

Wat? 

Kinderen met de Belgische nationaliteit kunnen sinds 1 juni 2014 de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen. Hieronder vind je meer uitleg en voorbeelden over de keuzemogelijkheden en de wettelijke bepalingen over de familienaam.

Hoe? 

Kinderen geboren op of na 1 juni 2014

Ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. De keuze wordt gemaakt op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. 

In geval van onenigheid hierover, draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader of de meemoeder en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.

Adoptanten hebben diezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren voor 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd voor 1 juni 2014 is het mogelijk om bij jouw gemeentebestuur een naamsverandering voor jouw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet. 

Deze naamsverandering gebeurt aan de hand van een verklaring die afgelegd moet worden vóór 31 mei 2015. Als de naamsverandering gebeurt naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind, moet de verklaring worden afgelegd binnen drie maanden na deze geboorte of adoptie.

 

Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?