Keuze van de familienaam

Wat? 

Kinderen met de Belgische nationaliteit kunnen sinds 1 juni 2014 de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen. Hieronder vind je meer uitleg en voorbeelden over de keuzemogelijkheden en de wettelijke bepalingen over de familienaam.

Hoe? 

Kinderen geboren op of na 1 juni 2014

Ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. De keuze wordt gemaakt op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. 

Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid hierover, draagt het kind de naam van de vader. 
Adoptanten hebben dezelfde keuze voor het geadopteerde kind. 

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren voor 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd voor 1 juni 2014 is het mogelijk om bij jouw gemeentebestuur een naamsverandering voor jouw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet. 

Deze naamsverandering gebeurt aan de hand van een verklaring die afgelegd moet worden vóór 31 mei 2015. Als de naamsverandering gebeurt naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind, moet de verklaring worden afgelegd binnen drie maanden na deze geboorte of adoptie.

 

Verwante producten: