Aanvraag van een reispas

Wat? 

Een geldig reispaspoort heb je nodig voor alle landen waar de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat.

 • Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben een reispaspoort nodig in die landen.
 • Een reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar geldig voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Je kan de geldigheidsduur van een reispaspoort niet verlengen.
 •  Je reispaspoort moet minstens nog zes maanden geldig zijn als je op reis vertrekt. Die geldigheidsduur van zes maanden is verplicht in sommige landen.

Tip!

Voorwaarden: 

Ben je minderjarig?

 • Dan moet minstens één van de ouders (of iemand die officieel het ouderlijk gezag uitoefent) aanwezig zijn bij de aanvraag. 
 • Vanaf 6 jaar schrijf je zelf je naam of zet je je handtekening, vanaf 12 jaar worden ook je vingerafdrukken afgenomen. 
 • Je paspoort afhalen kan enkel door de ouder/voogd die op hetzelfde adres gedomicilieerd staat tenzij deze ouder een schriftelijke volmacht geeft aan een andere volwassene om het paspoort af te halen.
Hoe? 
 • Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken. Het duurt minstens zes werkdagen voor je reispaspoort klaar is. Kom dus op tijd bij ons langs. 
 • Kan je het reispaspoort niet zelf afhalen? Geef iemand anders een volmacht met dit formulier 


Bij het afhalen van het reispaspoort is het noodzakelijk dat de persoon die het reispaspoort afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen. 

Naast de gewone procedure is er ook de mogelijkheid om het reispasoort sneller te verkrijgen. Hiervoor kan een reispasoort in een spoedprocedure of in een super spoedprocedure aangevraagd worden. 

Spoedprocedure:  Aanvraag voor 15 u. - reispaspoort kan de eerste werkdag na de aanvraag afgehaald worden. (Uitz. bij een aanvraag op zaterdag kan het reispaspoort vanaf dinsdag afgehaald worden)

Super spoedprocedure: Aanvraag voor 15.30 u.  - reispaspoort kan 4,5 u. na de aanvraag enkel afgehaald worden in het paspoortenloket in Brussel. (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - Tel. 02 518 21 16)

Wat meebrengen? 

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • een pasfoto in kleur - Foto mag maximaal 6 maanden oud zijn!
  • Die moet ICAO-conform (International Civil Aviation Organization) zijn.
   Dat betekent:
   • Een portretfoto, géén profielfoto. Kijk dus recht in de camera.
   • Een effen, lichte achtergrond.
   • Een neutrale gezichtsuitdrukking. Je mond moet dicht zijn, je mag geen tanden zien.

 • Ben je minderjarig? Dan moet minstens één van de ouders aanwezig zijn bij de aanvraag. 

 • Je identiteitskaart.
 • Je oud reispaspoort als je er een hebt of een attest van verlies (als je je oude reispaspoort verloren bent)
 • Bankkaart (je betaalt direct bij de aanvraag).
Prijs? 

Voor de gewone procedure

 • 79 euro voor volwassenen
 • 35 euro voor minderjarigen

Je krijgt je reispaspoort na zes werkdagen.


Voor de spoedprocedure

 • 260 euro voor volwassenen
 • 210 euro voor minderjarigen
   

Voor de  super spoedprocedure

 • 320 euro voor volwassenen
 • 270 euro voor minderjarigen

Je kan met bancontact betalen.

Uitzonderingen: 

Tweede reispaspoort

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille van beroepsredenen veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Die tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas. Een tweede reispas kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. Het gaat om een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van zeven jaar.


Voorbeelden

 • Reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een wereldreis .
 • Het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen.
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

Aanvragen

 1. Om een tweede paspoort aan te vragen moet de persoon een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort meebrengen bij de aanvraag. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten.Voor toeristische redenen stelt je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist dan stelt je werkgever de aanvraag op.
   
 2. Een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.​

 • De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.
 • Als de geldigheid van het tweede paspoort verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede paspoort toegestaan. Je zal opnieuw kunnen aantonen dat de voorwaarden om over twee paspoorten te beschikken, vervuld zijn.
 • Extra: Je dient erover te waken dat je steeds met één en dezelfde reispas, de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat, naar en in een vreemd land je begeeft en beweegt. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

Aanvraag reispaspoort in super spoedprocedure rechtstreeks bij het loket paspoorten in Brussel

(Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - Tel. 02 518 21 16) - (open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur, op zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur).

Opgepast:

 • De aanvrager moet zich minstens een kwartier voor sluitingstijd melden bij het loket.
 • De aanvrager moet zich kunnen identificeren, normalerwijze met een identiteitskaart. Een erkende vluchteling of staatloze moet absoluut zijn verblijfskaart voorleggen.
 • De aanvrager moet de paspoorten of reisdocumenten die hem in de afgelopen 10 jaar werden afgegeven, voorleggen.
 • Het loket behandelt geen aanvragen voor tweede paspoorten.

Prijs:

 • Volwassene = 350 euro
 • Minderjarige = 320 euro
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?