Voorlopige identiteitskaart

Wat? 

Wanneer je tijdelijk geen identiteitskaart hebt, kan een voorlopige identiteitskaart een oplossing bieden wanneer je naar het buitenland reist. Een voorlopige identiteitskaart is een vervangend document dat twee maanden geldig is.

Voorwaarden: 

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart zal nog enkel uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk blijven bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Warandeberg 1-4, 1000 Brussel) onder de volgende restrictieve voorwaarden:

  • De onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures.
  • De onmogelijkheid om dringend een paspoort te verkrijgen.
  • De verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn (geldigheidsdatum niet verstreken).

 

Om deze situaitie te verifiëren, zullen de reisdocumenten (vervoers- of verblijfsbewijs) van de burgers gecontroleerd worden.

Hoe? 

Om een voorlopige identiteitskaart te bekomen, moet je eerst een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Na de aanvraag krijg je van de dienst Burgerzaken een document waarmee je bij de federale overheidsdienst in Brussel een voorlopige identiteitskaart kan bekomen. 

Wanneer je een nieuwe identiteitskaart krijgt, moet je de voorlopige identiteitskaart inleveren bij de dienst Burgerzaken. 

Wat meebrengen? 

Naar de dienst Burgerzaken (stadhuis):

  • Eén recente pasfoto van max. 6 maanden oud.
  • Eventueel het attest aangifte verlies/diefstal.

 

Naar de regionale afvaardiging van het rijksregister (na de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart):

  • Het aanvraagdocument dat je bij de dienst hebt verkregen.
  • Eén recente pasfoto
Prijs? 
  • De voorlopige identiteitskaart is gratis.
  • Een nieuwe identiteitskaart in gewone procedure is gratis

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?