Openbare Verlichting

Wat? 

In 2012 stelde de stad Roeselare een masterplan Openbare Verlichting voor. Dat masterplan bevat een aantal maatregelen om het energieverbruik van de openbare verlichting in de stad de komende jaren te doen verminderen.

Door het masterplan Openbare Verlichting krijgen de Roeselaarse straten op termijn, afhankelijk van het type weg, armaturen met dezelfde vormgeving en vermogen. Dat oogt niet enkel mooier, maar levert bovenal een flinke energiebesparing op.

In 2012 werd in het Biezenhof alle verlichting vervangen door toestellen die 's nachts gedimd worden. De nieuwe verkaveling Groene Herdersgoed langs de Rumbeeksesteenweg is de eerste volledig op energiezuinige LED-verlichting werkt.

Zo heeft de stad samen met Eandis in 4 jaar tijd 10% kunnen besparen op haar elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting en dat terwijl er vandaag veel meer lampen zijn dan vier jaar terug.
Die 10% besparing is trouwens evenveel als het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 170 gezinnen.

Meer informatie over Earth Hour op de Facebookpagina van WWF

 

Hoe? 

De stad voert de werken in fases uit:

  • Systematisch oude lantaarnpalen vervangen door nieuwe, energiezuinige lichtarmaturen.
  • Zoveel mogelijk met LED-verlichting werken.
  • Waar mogelijk dimbare verlichting plaatsen.
  • Wegnemen overbodige lichtpunten in de landelijke gebieden.

Tijdens Earth Hour roept het WWF iedereen op om één uur de verlichting uit te schakelen als symbolische actie tegen de opwarming van de aarde. In 2016 gaat de campagne digitaal en vraagt WWF iedereen om zijn of haar profielfoto op Facebook te verlichten.

Ook het stadsbestuur draagt al jaren haar steentje bij. Roeselare schakelt ieder jaar de verlichting van monumenten in de stad uit. Onder andere de Sint-Michielskerk hult zich dat weekend dus in het donker.