Vergunning/toelating inname openbaar domein

Wat? 

Als je het openbaar domein wil innemen, heb je voor die inname een vergunning nodig.
De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, enz.

Het openbaar domein bevat:

 • Alle delen van de openbare weg
  • Rijbaan, fietspad, voetpad, gelijkgrondse en verhoogde bermen.
 • Alle andere publieke ruimten
  • Pleinen, parkings, parkeerstroken, enz.

Vraag hier je vergunning aan voor:

Gebruik bij voorkeur google chrome

Gebruik bij voorkeur Google Chrome om jouw aanvraag in te dienen.

Soms is een vergunning niet nodig, bekijk hier de uitzonderingen.
Valt je inname binnen het kernwinkelgebied? Dan zijn er extra voorwaarden.

Je kan aan de hand van jouw dossiernummer ook een lopende vergunning wijzigen/verlengen (niet van toepassing voor evenementen of het plaatsen van een verkoop-of publiciteitsstand).

Je kan ook steeds signalisatie voor parkeerverbod ontlenen bij de stad.

Vraag tijdig een vergunning aan

 • Dossier met verkeershinder => 10 werkdagen vóór datum van inname
 • Dossier zonder verkeershinder => minstens 2 werkdagen vóór datum van inname

Je kan de werken pas aanvatten als je in het bezit bent van een vergunning.

Veroorzaak je verkeershinder?

 • Dan moet je de buurt informeren.
  Hoe en wanneer dit moet, wordt in de vergunning bepaald. Raadpleeg hiervoor het politiereglement (art. 2.7).
   
 • De signalisatie plaats je conform het verkeersreglement, de vergunning en het goedgekeurde signalisatieplan dat je van de Stad Roeselare ontvangt.

Je veroorzaakt hinder, maar vroeg geen vergunning aan.

Wat zijn de gevolgen?

 • Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Je betaalt alle schade en kosten die er zijn.

Prijs?

Een inname kost € 0,50/m²/dag, met een minimum van 5 euro per dag

 • De retributie is te betalen voor de aflevering van de vergunning, bij voorkeur via de digitaal overgemaakte betalingslink. 
  Je kan de werken pas aanvatten als je in het bezit bent van een vergunning.
 • Je kan de retributie betalen met Bancontact, Visa of Mastercard. Je kan ook cash betalen bij dienst Inname openbaar domein, Delaerestraat 41.
 • Het bedrag wordt onmiddellijk van je bankrekening afgehouden.
   

 

 

De inname annuleren

 • Een eventuele annulering van de inname dient schriftelijk/per e-mail te gebeuren uiterlijk de dag voor aanvang van de inname (cf hoofdstuk 2, art. 2.5 politiereglement).
 • Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt.

Andere innames in de buurt?

Wil je weten wat er in je buurt plaatsvindt op het openbaar domein? Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. 

Bekijk hier het overzicht van werken en evenementen, of geef een datum of periode in en je ziet meteen of er in jouw buurt mogelijk hinder is.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?