Opvang aan asielzoekers (Lokaal opvanginitiatief)

Wat? 

Een asielzoeker waarvan de procedure tot erkenning nog in een onderzoeksfase zit, kan geen financiële hulp ontvangen van het OCMW, enkel materiële hulp. Het lokaal opvanginitiatief georganiseerd vanuit het Welzijnshuis, biedt deze materiële opvang aan asielzoekers. Dit gebeurt binnen een conventie met Fedasil, de federale instantie die de asielzoekers over het Belgische grondgebied verspreidt en tevens toeziet op de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers.

Het LOI biedt de asielzoeker onderdak aan in een gemeubelde woongelegenheid met de nodige faciliteiten, zodat zij zelf kunnen instaan voor hun dagdagelijkse basisbehoeften. Zij ontvangen leefgeld om te voorzien in voedsel, kledij en hygiëneproducten en medische hulpverlening.  Een maatschappelijk werker staat in voor de psychosociale begeleiding; begeleidt de asielzoeker tijdens hun asielprocedure, ondersteunt hen bij hun integratie in de buurt, maakt hen wegwijs in onze samenleving, biedt administratieve ondersteuning, …

Voorwaarden: 

De asielzoeker moet worden toegewezen vanuit Fedasil aan het Lokaal opvanginitiatief Roeselare.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?