Inrichtingsplannen

Wat? 

Een inrichtingsplan van de Stad Roeselare geldt voor een bepaald deel van de Stad. Het betreft een visie over een nieuw te ontwikkelen of een her te ontwikkelen deel van de Stad waaronder bijvoorbeeld een woongebied, bedrijvengebied, ... 
Deze visie streeft een toekomstige samenhangende ontwikkeling na op vlak van bouwmogelijkheden, functies, mobiliteit, groen, water, relatie met andere stadsdelen, bestaande gebouwen, ...
Een inrichtingsplan verfijnt de voorafgaande vastgelegde bestemming van het gebied.

Op het grondgebied van de stad zijn volgende inrichtingsplannen van kracht:

Inrichtingsplan Bedrijventerrein Wijnendale R.O. uitbreiding 22.03.2004
bestemmingsplan
voorschriften

Inrichtingsplan Bedrijventerrein Haven Zuid R.O. (2) 26.04.2004
bestemmingsplan
voorschriften

Inrichtingsplan Bedrijventerrein Haven Zuid R.O. (1) & W.-II 31.05.2010
bestemmingsplan
voorschriften

Inrichtingsplan Woongebied Gitsestraat 26.01.2015
ambitienota

Inrichtingsplan Bedrijventerrein Schaapbrugge R.O. & W.-II 29.02.2016
bestemmingsplan
voorschriften

Inrichtingsplan Beveren-Krommebeek 12.07.2016
bestemmingsplan met voorschriften

Inrichtingsplan Ovenhoek zone C 12.07.2016
bestemmingsplan met voorschriften

Inrichtingsplan Beveren-Onledebeek 12.07.2016
bestemmingsplan met voorschriften

Inrichtingsplan Ovenhoek zone D 18.11.2019
bestemmingsplan met voorschriften

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?