Impulssubsidie voor kinderopvang

Wat? 

Stad Roeselare voorziet het komende jaar 250.000 euro om de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te ondersteunen. Een studie die de Stad liet uitvoeren, wees uit dat de financiële leefbaarheid van de sector onder grote druk staat. Om de kinderopvang een hart onder de riem te steken, voorziet Stad Roeselare een premie per vergunde opvangplaats.  

Met deze impulssubsidie wil de Stad de sector waardering en erkenning geven voor het harde werk in vaak uitdagende omstandigheden. Op die manier wil Stad Roeselare de huidige opvangcapaciteit maximaal behouden, zodat er voor ieder kind een kwaliteitsvol plaatsje kan gevonden worden dicht bij huis.  

De studie die de Stad liet uitvoeren, toonde aan dat opvangplaatsen zonder subsidie of enkele met de basissubsidie van de Vlaamse overheid, het financieel extra zwaar hebben. Voor dergelijke opvangplaatsen zal de Stad 350 euro per plaats voorzien. Voor een kinderopvang met 18 vergunde plaatsen die niet gesubsidieerd worden door Vlaanderen, betekent dit 6.300 euro.  

Kinderopvangplaatsen met de subsidie ‘inkomenstarief’ worden door de Vlaamse overheid hoger gesubsidieerd. Van de Stad zullen zij een premie ontvangen van 175 euro per plaats als ze een bezetting van 80% halen. Opvanginitiatieven die de 80%-regel niet halen, krijgen een premie van  87,5 euro per plaats. Voor een kinderopvang met 18 vergunde plaatsen die gesubsidieerd worden aan inkomenstarief en waarvan de bezettingsgraad 80% is, betekent dit 3.150 euro. In het geval de opvang geen 80% bezetting haalt, bedraagt de premie 1.575 euro. 

Je kan de subsidie hier aanvragen vanaf  1 januari 2024. 

Het subsidiereglement  werd goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 19 december 2022.

 

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?