Subsidie Computer in je rugzak

Wat? 

Met het reglement 'computer in je rugzak' stimuleert Stad Roeselare de Roeselaarse scholen basis- en secundair onderwijs om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede. De school ontvangt hiervoor een subsidie van maximum 200 euro per toestel, per leerling in armoede.

Voorwaarden: 

 

  1. De school verbindt zich ertoe om IT-toestellen te integreren als middel in het pedagogisch project van de school. IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen.
  2. De school stelt het toestel, inclusief software en herstelgarantie (tijdelijk) gratis tegen een beperkte gebruikersvergoeding en/of waarborg ter beschikking aan gezinnen in armoede OF biedt het toestel via huurkoop aan, waarbij de leerling/het gezin eigenaar wordt van het toestel OF ondersteunt ouders bij de aankoop van het nodige toestel bij een handelaar (als dit toestel niet via de school kan aangeboden worden).
  3. Indien de school samenwerkt met IT-leveranciers om toestellen ter beschikking te stellen of via huurkoop aan te bieden, voorziet de school een onderhoudscontract waarbij leerlingen hun IT-toestel via de school binnen kunnen brengen, laten repareren en de volgende werkdag terug kunnen ontvangen.  Indien ouders doorverwezen worden naar een handelszaak, staat de school zelf in voor de nodige ondersteuning, zoals het bieden van tips en advies inzake prijs/kwaliteit van leveranciers, het installeren en onderhouden van de nodige software en beveiliging, hulp bij depannage, toestellen van de school voorzien bij defecten,… Ook in de vakantieperiodes wordt in een goede service voorzien.
  4. De school verbindt zich ertoe om de schoolgebonden kosten voor schoolboeken en andere tools te verminderen, voor zaken die door het betreffende digitale toestel vervangen kunnen worden (zoals rekenmachines, woordenboeken, atlassen, naslagwerken). De toegekende subsidie van stad Roeselare wordt integraal, via een korting op de schoolfactuur, toegekend aan de betreffende ouders/voogd/leerling.  
  5. De school staat in voor goede en regelmatige communicatie met ouders/voogd over de pedagogische visie ten aanzien van digitale integratie, het gebruik van IT-toestellen in de klas en thuis, de modaliteiten om het IT-toestel te verkrijgen via de school en de subsidie van de Stad Roeselare.
  6. De school staat in voor basic IT-ondersteuning aan ouders/leerlingen om met het toestel en de digitale of online-programma’s te kunnen werken. De school informeert de gezinnen over internetconnectie en verwijst de gezinnen indien nodig door naar het Welzijnshuis.
  7. De school verbindt zich ertoe om de betrokken ouders of voogd te informeren over de vrijetijdspas van Stad Roeselare en helpt het gezin om deze vrijetijdspas te bekomen. De school verbindt zich ertoe de ouders of voogd te informeren over rechten, zoals bijvoorbeeld de studietoelage, via www.rechtenverkenner.be of toeleiding naar welzijnsactoren in de stad die rechtenverkenning uitvoeren zoals Het Welzijnshuis (OCMW), CAW, …
  8. De leerling is ingeschreven in een school te Roeselare.
  9. Het gezin (één of meerdere ouders / voogd van de leerling) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of geniet budget- en/of schuldhulpverlening of voldoet aan drie of meer omschreven risico’s van armoede bij het moment van de aanvraag.

 

Hoe? 

De school of het centrum bezorgt het aanvraagformulier aan samenleven [at] roeselare.be

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?