Mobiliteitsplan en -folder

Wat? 

Om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met een aantrekkelijker collectief vervoer en een vlot bereikbaar stadscentrum met een hoge belevingswaarde, zoekt het stadsbestuur permanent naar slimme oplossingen. Die oplossingen zijn gebundeld in het mobiliteitsplan.

Een beknopte folder licht dat plan toe. Met behulp van verhelderende infografieken schetst het de talrijke uitdagingen op het vlak van mobiliteit. En licht het de oplossingen toe, zowel deze die de voorbije jaren al zijn uitgewerkt, als deze die op korte en langere termijn worden uitgevoerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?