Inname openbaar domein - Uitzonderingen

Wat? 

Als volgende voorwaarden allemaal gelden voor jouw inname, is een vergunning aanvragen niet nodig:

 • Jouw inname duurt maximaal twee dagen.
 • Jouw inname is niet in in de blauwe zone of zone betalend parkeren.
 • Je neemt het openbaar domein niet in voor een evenement of handelsactiviteit.
 • Je veroorzaakt geen hinder voor
  • het verkeer
  • andere manifestaties, bv. wielerwedstrijd, rally of rommelmarkt (zie GIPOD-databank)
  • andere werken, bv. wegenwerken, rioleringswerken, ... (zie GIPOD-databank)

Wat betekent geen hinder?

 • Je neemt het openbaar domein in op een plaats waar normaal auto’s of motorvoertuigen mogen staan.
 • Je neemt het voetpad in, maar:
  • voetgangers kunnen veilig en reglementair hun weg verderzetten
  • voetgangers kunnen veilig oversteken
 • Je neemt het fietspad niet in.
 • Je neemt het openbaar domein niet in op een plaats waar die al ingenomen wordt.
  Dit kan je weten:
  • via de GIPOD-databank,
  • via de andere manieren van kennisgeving (een kennisgevingsbrief, verbodsborden die geplaatst zijn). Die werken hebben ALTIJD voorrang

 

Je kan wel steeds signalisatie voor parkeerverbod ontlenen bij de stad.

 

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?