(Kinder)armoedebeleidsplan

Wat? 

Een nieuw (kinder)armoedebeleidsplan stond hoog op de agenda in het bestuursakkoord Vooruit met Roeselare en dit werd bevestigd in het relanceplan Oltegoare #VANRSL. 1 op 6 kinderen in Roeselare wordt geboren in een gezin dat armoede kent. Dat zijn jaarlijks 110 kinderen in Roeselare. De coronacrisis heeft gezinnen in armoede diep getroffen. Veel mensen leven in een precaire situatie waarbij het water hen aan de lippen staat. Meer dan ooit dient de Stad haar verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen armoede.

De focus van het armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen, omdat kinderen armoede op hun eigen manier beleven en de effecten ervan des te sterker ervaren (invloed op hun ontwikkeling, op onderwijs, …).

Armoede laat vroeg in het leven sporen na. Daarom dat het belangrijk is om vroegtijdig in te zetten op kwetsbare gezinnen, zelfs al van voor de geboorte.

We benaderen armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen.
De Stad schuift acht doelstellingen of hefbomen naar voor waar deze legislatuur specifiek op ingezet zal worden: 

  • kinderopvang
  • onderwijs
  • vrijetijdsparticipatie
  • gezinsondersteuning
  • gezondheidspreventie
  • woonbeleid
  • tewerkstelling
  • inkomen.

 

Onder de verschillende doelstellingen zijn er in totaal 65 acties opgenomen die door het luisteren naar signalen en noden van mensen in kwetsbare situaties en sociale organisaties of verenigingen, vorm kregen.

Bekijk hier het kinderarmoedebeleidsplan.

Het kinderarmoedebeleidsplan maakt deel uit van het Samenlevingsplan 'Iedereen #VANRSL'. Dit is een breed en geïntegreerd plan (= totaalplan) om uitsluiting tegen te gaan en meer verbondenheid te creëren tussen alle Roeselarenaars. Het plan geeft vorm aan een inclusieve stad (= iedereen hoort er bij) met aandacht voor specifieke doelgroepen die uitsluiting en discriminatie ervaren. Iedereen heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong, oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?