RUP Hof ter Weze

Wat? 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hof ter Weze wordt opgemaakt voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein ‘Hof ter Weze’ op de hoek van de Meensesteenweg en de Grote Ring. Ook actualiseert dit plan de visie van het bestaande bedrijfsterrein ‘Hof ter Weze’.

Stand van zaken

Op vandaag is de fase van opmaak van het voorontwerp afgerond. Dit is de vierde stap in het opmaakproces van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Dit voorontwerp verscheen in het college van burgemeester en schepenen op 11 september 2023. Dit voorontwerp bestaat uit een grafisch plan, een toelichtende notastedenbouwkundige voorschriften en een kaartenbundel. Dit voorontwerp bouwt verder op de scopingnota die verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019 en van 8 november 2021. Dit voorontwerp werd naar de betrokken adviesinstanties/overheden overgemaakt met de vraag om advies. De ontvangen adviezen werden in een plenair overleg op 16 oktober 2023 besproken.

Genomen stappen

  • Op 14 mei 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed. Dit was de eerste stap in het opmaakproces van dit RUP.
  • Van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 vond de eerste participatieperiode plaats. Op 27 juni 2018 vond het participatiemoment plaats. Dit was de tweede stap in het opmaakproces van dit RUP. Tijdens deze fase kan de bevolking deze startnota raadplegen en een advies overmaken aan de Stad.
  • Op 3 juni 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota goed. Dit was de derde stap in het opmaakproces van dit RUP. In deze scopingnota werden de ontvangen reacties en adviezen verwerkt die tijdens de participatieperiode werden ingediend.
  • Op 8 november 2021 keurde het college van burgemeester een gewijzigde scopingnota goed. 

Een bijhorende procesnota toont het verloop aan van de reeds genomen stappen.

Volgende stappen

Momenteel is de 5de fase opgestart betreffende de opmaak van het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In deze fase wordt het voorontwerp bijwerkt naar aanleiding van de ontvangen adviezen en van het resultaat van de plenaire vergadering. Dit bijgewerkte voorontwerp resulteert in een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad volgt een openbaar onderzoek waarbij de bevolking voor een tweede maal in dit planproces wordt betrokken en dus over dit ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt geïnformeerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?