RUP Hof ter Weze

Wat? 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hof ter Weze wordt opgemaakt voor de uitbreiding en afwerking van het bedrijventerrein ‘Hof ter Weze’ op de hoek van de Meensesteenweg en de Grote Ring. Ook streeft dit plan naar een ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein.

Stand van zaken

Momenteel is de 6de fase opgestart betreffende de opmaak van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
In deze fase wordt het ontwerp van dit Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorgelegd aan een tweede participatieperiode (openbaar onderzoek).
Deze periode loopt van 27 mei 2024 tot en met 25 juli 2024.

Tijdens deze periode kan je dit ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan inkijken.
De volgende onderdelen van dit plan (besluitgrafisch planstedenbouwkundige voorschriftentoelichtende notakaartenbundel en register plancompensaties) kan je inkijken aan de balie van de dienst Omgeving in de Delaerestraat 41 te Roeselare (Retraitehuis).

Ook kan in deze periode een bezwaar of opmerking over het ontwerp worden overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

Wens je een bezwaar of opmerking over dit ontwerp in te dienen? Dit kan je overmaken tot en met 25 juli 2024 aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) op volgende manieren:

  • schriftelijk: Botermarkt 2, 8800 Roeselare;
  • digitaal: gecoro [at] roeselare.be;
  • tijdens de openingsuren overhandigen aan de balie van de dienst Omgeving, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare.

Via deze link kan je een modelformulier downloaden dat je helpt bij het correct en volledig opstellen van jouw bezwaar/opmerking.

Wil je meer uitleg over dit ontwerp? Hiervoor kan je een afspraak maken via ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of via 051 26 23 10 (contactpersoon: Klaas Monkerhey).

Genomen stappen

  • Op 14 mei 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed. Dit was de eerste stap in het opmaakproces van dit RUP.
  • Van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 vond de eerste participatieperiode plaats. Op 27 juni 2018 vond het participatiemoment plaats. Dit was de tweede stap in het opmaakproces van dit RUP. Tijdens deze fase kan de bevolking deze startnota raadplegen en een advies overmaken aan de Stad.
  • Op 3 juni 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota goed. Dit was de derde stap in het opmaakproces van dit RUP. In deze scopingnota werden de ontvangen reacties en adviezen verwerkt die tijdens de participatieperiode werden ingediend.
  • Op 8 november 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen een gewijzigde scopingnota goed. 
  • Op 11 september 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp goed.
  • Op 16 oktober 2023 ging een plenaire vergadering door over het voorontwerp. 
  • Op 29 april 2024 stelde de gemeenteraad het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorlopig vast. Dit ontwerp bouwt verder op het voorontwerp dat is bijgewerkt aan de hand van de opmerkingen van de plenaire vergadering van 16 oktober 2023.

Een bijhorende procesnota toont het verloop aan van de reeds genomen stappen.

Volgende stappen

Na de periode van het tweede participatiemoment wordt de 7de en laatste fase van de opmaak van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgestart. In deze fase worden de tijdens het openbaar onderzoek ontvangen bezwaren en opmerkingen gebundeld en behandeld door de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Ook kan deze Gecoro een eindadvies uitbrengen op dit dossier.  

Na het eindadvies van de Gecoro wordt dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Na de definitieve vaststelling wordt het dossier overgemaakt aan de Provincie en het Departement Omgeving die dertig dagen schorsingsrecht heeft. In deze periode wordt door deze overheden nagegaan of dit dossier conform is met alle andere ruimtelijke beleidskaders. Na deze periode publiceert de Stad het besluit van de definitieve vaststelling van de gemeenteraad in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na publicatie treedt dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Hof ter Weze’ in werking.  

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?