RUP | Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Planning

Delaerestraat 41
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (op afspraak) en van tot (enkel telefonisch)
Morgen:Gesloten
Telefoon051 26 23 00
ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be

RUPs in opmaak

Wat is een Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (of kortweg RUP) wordt opgemaakt voor een bepaald afgebakend gebied in de stad. De opmaakprocedure is bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Met minstens een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften, bepaalt een RUP welke bestemming elk perceel in een gebied krijgt. Een RUP kan bovendien vastleggen wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe deze vorm krijgen (bouwhoogte, bouwdiepte, schaalgrootte, ...).

Procedure

De procedure voor de opmaak van een RUP bevat 7 grote stappen (zie onderstaand schema). In het begin van de procedure (stap 2) wordt een publieke raadplegingsperiode van 60 dagen voorzien waarin reacties op de start- en procesnota van een RUP kunnen worden ingediend. In deze periode organiseert de Stad minstens 1 participatiemoment.

Wanneer de plannen van het RUP een concrete vorm hebben gekregen (stappen 3, 4 en 5), zal er een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd worden (stap 6). Ook hier kunnen de plannen worden ingekeken en wordt een participatiemoment georganiseerd. In deze fase kan bezwaar worden ingediend op de plannen van het RUP. Ten slotte wordt alle input uit de vorige stappen definitief vastgesteld in het uiteindelijke RUP. Pas wanneer er geen schorsing optreedt, en de plannen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, treedt het RUP in werking (14 dagen na publicatie). 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?