RUP Izegemsestraat

Wat? 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Izegemsestraat wordt opgemaakt voor het bouwblok omgeven door de Regenbeekkouter, de Izegemsestraat, de Roterijstraat en de spoorweg Kortrijk-Brugge. Dit plan omvat een toekomstvisie voor de leegstaande meubelfabriek Decruy die in dit bouwblok ligt.

Stand van zaken

Op vandaag is de fase van opmaak van het voorontwerp afgerond. Dit is de vierde stap in het opmaakproces van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Dit voorontwerp verscheen in het college van burgemeester en schepenen op 9 oktober 2023. Dit voorontwerp bestaat uit een grafisch plan, een toelichtende nota, stedenbouwkundige voorschriften en een kaartenbundel. Dit voorontwerp bouwt verder op de scopingnota die verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2023. Dit voorontwerp werd naar de betrokken adviesinstanties/overheden overgemaakt met de vraag om advies. De ontvangen adviezen werden in een plenair overleg op 9 november 2023 besproken.

Genomen stappen

  • Op 11 mei 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed. Dit was de eerste stap in het opmaakproces van dit RUP.
  • Van 18 september 2020 tot en met 16 november 2020 ging de eerste participatieperiode door. Op 24 september 2020 en op 1 oktober 2020 vonden de participatiemomenten plaats. Dit was de tweede stap in het opmaakproces van dit RUP. Tijdens deze fase kan de bevolking deze startnota raadplegen en een advies overmaken aan Stad Roeselare.
  • Op 12 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota goed. Dit was de derde stap in het opmaakproces van dit RUP. In deze scopingnota werden de ontvangen reacties en adviezen verwerkt die tijdens de participatieperiode werden ingediend.
  • Op 17 april 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen een gewijzigde scopingnota goed.  

 

Een bijhorende procesnota toont het verloop aan van de reeds genomen stappen.

Volgende stappen

Momenteel is de 5de fase opgestart betreffende de opmaak van het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In deze fase wordt het voorontwerp bijwerkt naar aanleiding van de ontvangen adviezen en van het resultaat van de plenaire vergadering. Dit bijgewerkte voorontwerp resulteert in een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad volgt een openbaar onderzoek waarbij de bevolking voor een tweede maal in dit planproces wordt betrokken en dus over dit ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt geïnformeerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?