Tweede verblijf

Wat? 

Een tweede verblijf is een woning:

  • Die niet leeg staat.
  • Waar niemand gedomicilieerd is.
  • Die als woning in gebruik is.

 

De woning:

  • Heeft slaapgelegenheid, kookgelegenheid, een badkamer, de nodige nutsvoorzieningen.
  • Is voor meer dan 50% in gebruik als woning.
  • Voldoet aan de Vlaamse wooncode. Dit betekent dat de woning geschikt is om te bewonen.

 

Een tweede verblijf wordt belast.

Voorwaarden: 

Woningen die door de stad Roeselare erkend zijn als tweede verblijf worden in het register van tweede verblijven opgenomen.

Als de woning op 1 januari meer dan één jaar in het register is opgenomen, heft de stad jaarlijks een belasting:

  • De eigenaar moet de belasting betalen.
  • De huurder moet de belasting betalen als de eigenaar een geregistreerde huurovereenkomst kan voorleggen.

 

In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.
Het tweede verblijf wordt uit het register geschrapt als er opnieuw een inschrijving in het bevolkingsregister is.

Hoe? 
  • Je geeft bij de dienst Wonen of bij de dienst Debiteuren aan dat je de woning zelf als tweede verblijf gebruikt. De dienst Wonen brengt een bezoek aan de woning om te controleren als aan alle voorwaarden voor erkenning als tweede verblijf voldaan is. Tijdens het bezoek worden foto's genomen. De datum van het bezoek is de datum van opname in het register van tweede verblijven.

  • Je legt een geregistreerde huurovereenkomst voor. De begindatum van de huurovereenkomst is de datum van opname in het register van tweede verblijven.

 

Als je belastingplichtig bent, krijg je een aangifte. De aangifte ontvang je per post.

Prijs? 

De belasting bedraagt jaarlijks € 1000.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?