Bekendmaking verkoop van een perceel grond inpasbaar in een ruimere projectzone

2 april 2024

Het vast bureau brengt ter kennis dat in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024 het bestek houdende een verkoopsdossier werd goedgekeurd.

De projectzone waar het OCMW een onderwijsbestemming ambieert, is gelegen Brugsesteenweg 90, Roeselare, 1ste afdeling, sectie A, nr. 319 b2/deel. De verkoop betreft een deel van het perceel met een minimale oppervlakte van 400 m² en maximaal 600 m². Rond het te verkopen perceel wordt een erfpacht toegekend met een oppervlakte van ongeveer 2.200 m².

Kandidaat-kopers kunnen een plaatsbezoek vragen aan het projectgebied. Hiertoe dienen ze uiterlijk 30 april contact op te nemen. Kandidaat-kopers dienen een onderwijsinstelling te zijn.

De kandidaat-koper bezorgt een bieding via gesloten omslag bij het OCMW Roeselare, De Munt 26, 8800 Roeselare ten laatste op 08 mei 2024 om 10.00 uur door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Biedingen worden geëvalueerd op projectvoorstel (50/100) en finaal prijsvoorstel (50/100).

Voor meer info kan je contact opnemen via patrimonium [at] roeselare.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?