GECORO | Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Wat? 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of kortweg GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de stad. 

Deze commissie adviseert het schepencollege en de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. De adviesraad komt daarvoor verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), maar verder ook over structuurplannen, verordeningen, …

De GECORO bestaat uit:

  • Voorzitter: Annelies Demyttenaere
  • Deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • Vertegenwoordigers van een grotere groep mensen of een sector (milieu en natuur, werkgevers of zelfstandigen, handelaars, land- en tuinbouwers, werknemers, ...)
  • Waarnemers van het college en van de fracties uit de gemeenteraad.

 

Secretariaat: Hélène Sambaer (dienst Ruimtelijke Planning)

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?