Seniorenadviesraad

Wat? 

De Seniorenadviesraad (SAR)

 • Informeert senioren rond thema’s die hen aanbelangen.
 • Adviseert het lokaal bestuur (Stad & OCMW Roeselare) in verband met de opmaak en uitvoering van het bestuursprogramma en seniorenbeleidsplan.
 • Organiseert activiteiten (vereniging overstijgend) op maat en nood van de senioren.
   

De SAR legt linken met werkgroepen rond thema’s die senioren aanbelangen en adviseert over onderwerpen die verband houden met senioren, zoals bv. leeftijdsvriendelijke stad, toegankelijkheid, ... De adviesraad is de spreekbuis en klankbord van en voor alle senioren. Het stadsbestuur kan opdrachten tot advies toevertrouwen aan de adviesraad.

Nieuwsbrief senioren

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief Leve(nd) RSL en blijf op de hoogte van alle activiteiten of interessante info voor de Roeselaarse senioren. 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Seniorenadviesraad is een ‘open forum’ voor alle instanties en personen die geïnteresseerd zijn in seniorenthema’s en seniorenbeleid. Het dagelijks bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken. Tijdens zo'n vergadering wordt een bepaald thema toegelicht.

Planning Algemene Vergadering SAR

De Algemene Vergadering vindt telkens plaats om 14 uur. 

Datum Locatie 
Donderdag 25 mei 2023 Zaal Rinus - DC Ten Elsberge 
Donderdag 23 november 2023 ntb

 

 

 

Dagelijks bestuur

De Seniorenadviesraad bestaat uit

 • Een vertegenwoordiging van de erkende seniorenverenigingen (= groep A).
 • Een vertegenwoordiging van bewoners (+50 jaar), die geen lid zijn van een erkende seniorenvereniging.
 • Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur (= groep B).
 • Een vertegenwoordiging van lokale organisaties met een aanbod voor senioren vb. dienstencentra, ARhus, woonzorgcentra.
   

De leden uit groep A en B zijn minstens 50 jaar én woonachtig in Roeselare. De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?